Beste Dames en Heren,

Het was de voorlaatste (of op één na laatste) les!

We hebben nog gewerkt aan de syntaxis van bijzinnen, in het bijzonder bij het gebruik van scheidbare werkwoorden (blz.121) en bijzinnen in zone 3 of 5. Uitleg en oefeningen.

De rest van de les hebben we besteed aan verhalen over "vakantie" - met tussendoor ook weer aandacht voor vocabulaire, syntaxis en grammatica.

De laatste les is op 28 juni.  Lees de tekst van blz.132 en beantwoord de vragen van blz.133.

Als je op 21 juni toch naar de rue de Lille komt, is daar de Nederlandse bijdrage aan het Fête de la Musique!

Tot ziens!