Beste Dames en Heren,

Eerst een belangrijke mededeling: onze laatste les zal niet plaatshebben op 21 juni, maar op 28 juni! Op 21 juni is er het Feest van de Muziek en kunnen we niet werken...

Vanavond hebben we gewerkt aan samengestelde woorden (blz.113-114). Goed geoefend en ook zelf een paar woorden bedacht.

We hebben de dialogen van blz.116-117 (zo natuurlijk mogelijk) gelezen en besproken.

Het suffix '-baar' (blz.118). We hebben wat woorden gevormd, soms zelf bedacht. Maar we hebben ook gezien dat niet alle werkwoorden gecombineerd kunnen worden met '-baar'. Zo zeg je bijvoorbeeld niet "begrijpbaar", maar 'begrijpelijk'.

Voor de volgende keer: bedenk wat dingen die je kunt zeggen over 'vakantie'. Herinneringen uit het verleden, plannen voor de toekomst... Als je nog wat tijd hebt: kijk even naar blz.121-122.

Tot volgende week, voor de voorlaatste les!